سید علی ناظم زاده

  • مشاور تبلیغات، برندینگ و توسعه کسب و کار
  • محقق و پژوهشگر در زمینه جامعه شناسی و علوم اجتماعی
  • مشاور و پژوهشگر در زمینه مدیریت و منابع انسانی
  • دارای مدرک کارشناسی جامعه شناسی
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
  • دارای مدرک دکترای مدیریت کسب و کار
  • نویسنده کتابهای مختلف در زمینه مدیریت و کسب و کار
  • نویسنده مقالات متعدد در زمینه های مختلف اجتماعی – تاریخی – مدیریت و کسب و کار
  • مدرس دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه توسعه مدیریت و هوش هیجانی و تبلیغات و برندینگ
سیدعلی ناظم زاده

آخرین مقالات

مدیریت

مدارا با مدیر یا مدیریت مدیر
مدیریت
تعارض و مدارا با مدیر یا مدیریت مدیر؟
سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر  همواره در موضوع مدیریت منابع انسانی، آن چه مطرح می شود شیوه های برخورد مدیران با منابع انسانی و کارمندان است که امروزه با توجه به شرایط...
بهره وری، کارآیی و اثربخشی در سازمان
شیوه های ارزیابی برای استخدام و اشتباهات رایج در استخدام
بایدهای استخدام
مدیریت
10 باید و 10 نباید در استخدام!
دکتر سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر : در سازمان ها و کسب و کارهای امروزی، استخدام و جذب منابع انسانی از کارهای مهم و خطیری شده که توجه و تمرکز روی آن...
رهبری و نفوذ یا مدیریت و ریاست؟ چگونه مدیر بهتری باشیم؟
راهکارهای ایجاد دلبستگی کارمندان به سازمان
مدارا با مدیر یا مدیریت مدیر
مدیریت
تعارض و مدارا با مدیر یا مدیریت مدیر؟
سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر  همواره در موضوع مدیریت منابع انسانی، آن چه مطرح می شود شیوه های برخورد مدیران با منابع انسانی و کارمندان است که امروزه با توجه به شرایط...
بهره وری، کارآیی و اثربخشی در سازمان
شیوه های ارزیابی برای استخدام و اشتباهات رایج در استخدام
بایدهای استخدام
مدیریت
10 باید و 10 نباید در استخدام!
دکتر سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر : در سازمان ها و کسب و کارهای امروزی، استخدام و جذب منابع انسانی از کارهای مهم و خطیری شده که توجه و تمرکز روی آن...
رهبری و نفوذ یا مدیریت و ریاست؟ چگونه مدیر بهتری باشیم؟
راهکارهای ایجاد دلبستگی کارمندان به سازمان

اجتماعی

تغییر جمعیت جهان
اجتماعی
بررسی آینده جهان و کسب و کارها با رویکرد تغییرات جمعیتی
سید علی ناظم زاده هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی یا پیش گویی کند و هیچ کس نمی داند که آینده دقیقا چه خواهد شد! اما با بررسی گذشته و تجزیه و تحلیل...
گوگلیزه شدن فرهنگ و اقتصاد
کار کردن ایرانی ها
اجتماعی
اهمیت کار و علل بیگانگی ایرانیان از کار
  چرا ایران از توسعه عقب ماند؟ برای علت عقب ماندن ایران از توسعه موضوعات مختلفی از سوی صاحبنظران مورد توجه قرار گرفته است. عدم توجه به نوزایی و رنسانس، عدم وجود مدرنیته، جامعه سنتی،...
آگاهی و آموزش حلقه های مفقوده زندگی ایرانی
تغییر جمعیت جهان
اجتماعی
بررسی آینده جهان و کسب و کارها با رویکرد تغییرات جمعیتی
سید علی ناظم زاده هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی یا پیش گویی کند و هیچ کس نمی داند که آینده دقیقا چه خواهد شد! اما با بررسی گذشته و تجزیه و تحلیل...
گوگلیزه شدن فرهنگ و اقتصاد
کار کردن ایرانی ها
اجتماعی
اهمیت کار و علل بیگانگی ایرانیان از کار
  چرا ایران از توسعه عقب ماند؟ برای علت عقب ماندن ایران از توسعه موضوعات مختلفی از سوی صاحبنظران مورد توجه قرار گرفته است. عدم توجه به نوزایی و رنسانس، عدم وجود مدرنیته، جامعه سنتی،...
آگاهی و آموزش حلقه های مفقوده زندگی ایرانی

کسب و کار

سازمان و شرکت پایدار و مقاوم
کسب و کار
چگونه سازمانی ضد ضربه و پادشکننده داشته باشیم؟
سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر مدیریت کسب و کار   فکر کنید که در یک جنگل هستیم که دورتادورش باز است و تحت فشار باد و طوفان قرار گرفته، در این جنگل...
7 عامل برای شکست حتمی کسب و کار شما
تکنیک های فروش
کسب و کار
44 تکنیک برای تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه ای !
نویسنده: سید علی ناظم زاده بسیاری از ما چه صاحب کسب و کار باشیم و چه به عنوان یک فروشنده در سازمانی مشغول به کار باشیم، به هر شکل مجبوریم که پروسه و فرآیند فروش...
۹ نکته اساسی برای ساختن محتوای تبلیغاتی که مخاطب را جذب می کند
سازمان و شرکت پایدار و مقاوم
کسب و کار
چگونه سازمانی ضد ضربه و پادشکننده داشته باشیم؟
سید علی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر مدیریت کسب و کار   فکر کنید که در یک جنگل هستیم که دورتادورش باز است و تحت فشار باد و طوفان قرار گرفته، در این جنگل...
7 عامل برای شکست حتمی کسب و کار شما
تکنیک های فروش
کسب و کار
44 تکنیک برای تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه ای !
نویسنده: سید علی ناظم زاده بسیاری از ما چه صاحب کسب و کار باشیم و چه به عنوان یک فروشنده در سازمانی مشغول به کار باشیم، به هر شکل مجبوریم که پروسه و فرآیند فروش...
۹ نکته اساسی برای ساختن محتوای تبلیغاتی که مخاطب را جذب می کند

واگویه ها

متفرقه

مذهبی

آخرین کتابهای معرفی شده

مقالات

مقالات

فروش و تبلیغات

فروش و تبلیغات