كتاب “راه و رسم مربى گرى” نوشته مايكل بانگى از كتاب هاى خوب نشر آريانا قلم است كه با شكل و طراحى متفاوت و ترجمه خوب سهند حمزه يي منتشر شده است.

امروزه مفهوم كوچينگ و مربى گرى موضوعى مطرح و عمومى و در عين حال مهم است كه معمولا به صورت دم دستى و سطحى به آن پرداخته مى شود، اما در اين كتاب چه شما بخواهيد مربى گرى كنيد چه بخواهيد مديرى باشيد كه مربى تيمش هست، موضوعاتى كاربردى درباره مربى گرى و پرسشگرى در مربى گرى را مطرح مى كند:

اينكه به چه فكر مى كنيد؟
مشكل اصلى شما در حال حاضر چيست؟
شما چه مى خواهيد؟
چطور به عنوان مربى مى توانم كمك كنم؟
و….

پرورش عادت مربى گرى كمك مى كند كه تمركزتان را بازيابى كنيد و شما و تيم تان بتوانيد مشغول كارى شويد كه واقعا اهميت دارد و وقت و انرژى و منابع تان را بيهوده هدر ندهيد و صرف حل چالشهاى مهم كنيد.

يك مدير و رهبر خوب بايد بتواند افراد تيم را هدايت و مربى گرى كند. در واقع اگر مدير از اصول مربى گرى نداند، تيم خوبى شكل نخواهد گرفت و او و سازمانش موفق نخواهند شد!

نكته اينجاست كه در برخى تحقيقات معلوم شده كه خيلي از جلسات كوچينگ و آموزش هاى مربى گرى براى مديران مفيد نبوده و تنها ٢٤ درصد مديران (در تحقيقى در انگلستان) گفته اند كه آموزش مربى گرى در عملكرد و موفقيت آنها تاثير مثبت و چشمگيرى داشته و مابقى برايشان يا بى تاثير بوده و يا حتى داراى اثر منفى! پس يك مدير بايد بداند كه در آموزش مربى گرى و كوچينگ اگر اصول را رعايت نكند و به صورت اثربخش و كارآ آموزش نبيند و عادات مربى گرى را نياموزد، در آموزش مربى گرى فقط وقتش را تلف كرده است!

از همينجاست كه مطرح شده مربى گرى بايد خيلي ساده، صريح، اثربخش و كوتاه باشد تا تبديل به عادت يك مدير گردد و در نوع مديريت وى نهادينه شود!

ديگر نكته اينكه، بايد بدانيم ما با دو نوع مربى گرى روبرو هستيم: ١-مربى گرى به قصد عملكرد كه درباره پرداختن به موضوع يا چالش خاصى است و عملكردى را به ما آموزش مى دهد و درباره امرى روزمره اما مهم و ضرورى است مثل آموزش خاموش كردن يا روشن كردن آتش و ٢- مربى گرى به قصد پرورش كه توجه را از مسئله بر مى گرداند و به موضوع آموزش شخص درگير با مسئله معطوف مى كند، در اينجا مثلا آموزش روشن كردن آتش مطرح نيست بلكه آموزش و پرورش شخصى مطرح است كه آتش را كنترل مى كند.

در مجموع به نظرم اين كتاب ، منبع خوبى براى آموختن در زمينه مربى گرى است و مى تواند آموزش مفيد و موثرى در جهت توسعه و تعالى خوانندگان داشته باشد.

 

 خرید کتاب از نشر آریانا قلم