نویسنده: nazemzade

ميلياردرهاى حوزه تكنولوژى
معرفی بزرگان

نكاتى درباره زندگى ٤ كارآفرين بزرگ

با بهره گيرى از مستند ميلياردرهاى حوزه تكنولوژى مستند ميلياردرهاى حوزه تكنولوژى tech billionaires با اينكه سال٢٠٢١ ساخته شده اما هنوز ديدنى است و اطلاعات خوبى درباره ٤ شخصيت تاثيرگذار قرن ٢١،  بيل_گيتس  ايلان_ماسك  جف_بزوس …

معرفی کتاب

معرفی کتاب هنر خدمت به مشترى نوشته رابرت سولومون

هنر خدمت به مشترى نوشته رابرت سولومون و ترجمه مجيد نوريان، كتابى كاربردى و مفيد در زمينه تبليغات و بازاريابى است كه از منظر يك آژانس يا مشاور تبليغاتى نيازهايى كه براى ارائه برنامه تبليغاتى به...