نویسنده: nazemzade

فصلنامه بادکوبه
معرفی کتاب

معرفی فصلنامه بادکوبه

فصلنامه بادکوبه از مجلات خوب در زمینه ارتباطات و تبلیغات وبرندسازی است که توسط تیم خوب و خلاق "بادکوبه" منتشر می شود. در اين شرايط نشر و چاپ همين روشن نگاه داشتن چراغ نشريه اى مكتوب واقعا...