نویسنده: nazemzade

واسپاری کارها
مدیریت

واسپاری کارها در سازمان؛ چرا و چگونه؟

از مهم ترین تعاریف مدیریت، تقسیم کار و هنر انجام کار توسط دیگران است و به این ترتیب، یکی از اصول مهم مدیریت، واسپاری کارهاست که با نام های مختلفی از جمله تفویض اختیار، تنفیذ اختیار، تفویض کار، کارسپاری و تقسیم کار شناخته می شود….

درباره جامعه

اهمیت سازمان یادگیرنده در فضای کسب و کار امروز

چندسالی است که در فضای کسب و کار و تولید و خدمات، اهمیت سازمان یادگیرنده بیش از پیش از مورد توجه قرار گرفته است. دیگر امروز این که مدیر و اعضای سازمان مهارتی را یادبگیرند و تا نهایت با همان آموزش و مهارت بتوانند به…

تبلیغات
فروش و تبلیغات

15 موضوع مهم در زمان بندی تبلیغات

چه زمانی باید تبلیغات را آغاز کنیم؟ تبلیغات را تا چه مدتی ادامه دهیم؟ چه روزها، ماه ها و فصل هایی باید بیشتر یا کمتر تبلیغ کنیم؟ در چه زمانی می توانیم از حجم تبلیغات بکاهیم؟ چه زمانی باید تبلیغات را پایان دهیم؟ سؤالات فوق…

باشگاه مشتریان
دیگر نوشته‌ها

باشگاه مشتریان؛ برنامه ای پیشرو برای جذب و نگهداری مخاطب

در دنیای امروزی، شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که سهم بیشتر سود خود را از دسته کوچکی از مشتریان فعلی به دست آورند، بر اساس قانون ۲۰-۸۰ پارتو، معمولا ۸۰ درصد سود یک سازمان از طریق ۲۰ درصد مشتریان آن سازمان تامین می…

فروش و تبلیغات

هدیه تبلیغاتی را چرا و چگونه بدهیم؟

نزدیک عید که می شویم، خیلی از سازمان ها و شرکت ها و کسب و کارها به فکر ارائه هدیه تبلیغاتی می افتند. حالا که در ماه های پایانی سال 1400 هستیم، باز این موضوع برای بسیار از مدیران می تواند مطرح شود که هدیه…

موفقیت در مذاکره
فروش و تبلیغات

12 راهکار برای موفقیت بیشتر در مذاکره

از نکات مهم در مذاکره، توجه به متقاعد سازی و اقناع مخاطب است و این که بتوانیم با راهکارهایی در مذاکره با دیگران، ((بله)) بگیریم. در بسیاری از مذاکره ها و ارتباطات، ممکن است با وجود تایید مخاطب، اقناع صورت نپذیرد و آن واکنش و…

باشگاه مشتریان
فروش و تبلیغات

باشگاه مشتریان؛ برنامه‌ای پیشرو برای جذب و نگهداری مخاطب

در دنیای امروزی، شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که سهم بیشتر سود خود را از دسته کوچکی از مشتریان فعلی به دست آورند، بر اساس قانون ۲۰-۸۰ پارتو، معمولا ۸۰ درصد سود یک سازمان از طریق ۲۰ درصد مشتریان آن سازمان تامین می…

مدیریت کیفیت
مدیریت

چرا در سازمان و کسب و کار ما “مدیریت کیفیت” مهم است؟

همواره در طول تاریخ هرجا که از کمیت عبور کرده ایم، موضوع کیفیت مطرح شده است. اگر کمیت به بودن یا نبودن می‌پردازد، کیفیت به چگونه بودن می پردازد و در سازمانهای پیشرفته نیز با وجود رقابت روزافزون، دائما چه در کالا و چه در…