نویسنده: nazemzade

کتاب سرنخ دکتر بهزاد ابوالعلایی
معرفی کتاب

معرفی کتاب سرنخ نوشته دکتر بهزاد ابوالعلایی

معرفی دکتر بهزاد ابوالعلایی دکتر بهزاد ابوالعلایی از برترین اساتید مدیریت منابع_انسانی در ایران است که من در طول چند سال گذشته بسیار از کتاب ها و مقالات او آموخته ام و در کتاب اخیرم (درسهاى كاربردى براى مديريت...