نویسنده: nazemzade

مقالات

حوزه عمومی 

جلسه، یک مفهوم عام و گسترده است که در زندگی روزمره انسانها نقش زیادی دارد. از آغاز زندگی جمعی بشر، هماره جلسه، مجلس، شورا و… نشستی بوده که عده ای دور هم جمع می شده اند، و تصمیماتی اتخاذ می کرده اند. تیپ ایده آل…

«حقوق بشر» از آدم تـــا حـوا 

«حقوق بشر» مفهومى سترگ در انديشه آدمى است. مفهوم حق و حقوق از قرن ها پيش و احتمالا پس از بنيان اولين جوامع و نظام هاى اجتماعى و سياسى، مورد توجه بشر قرار گرفت. حق و تكليف و حقوق طبيعى عناصر مهم فلسفه ها، مكاتب، ايده ها و اديان…

مقالات

جامعه مدنی از آرمان تا واقعیت 

پیش درآمد «جامعه مدنى» از مفاهیمى است که بیش از ۲۰ قرن در حیات سیاسى، اجتماعى انسان داراى نقش و کارکرد بوده و در هر زمان و مکان هویت و حقیقتى متفاوت یافته است. اما هنوز به طور کامل و جامع تعریف واحدى از آن…

مقالات

آگاهی و آموزش حلقه های مفقوده مشروطه ایرانی 

اشاره   تجربه مدرنیته و مدرنیسم که جهان جدید را دستخوش تغییرات فراوانی کرده است، نگاه انسان به خود و طبیعت را دگرگون کرده و به روند بازتولید و بازسازی نهادهای مختلف جوامع انسانی خصوصا نهاد آموزش و پرورش شتابی عمیق بخشیده است. آموزش و…

مقالات

انقلاب پدیده ای غربی یا جهانی؟ 

پیش درآمد انقلاب، مقوله اى نوپدید در جامعه انسانى است که علل مختلف و تبعات فراوانى به دنبال دارد. تضاد اقتصادى، عدم تعادل میان ساخت، نهاد و روابط اجتماعى و بحران در کارکرد جامعه از یکسو و نیز بسیج سیاسى، سازماندهى و رهبرى و ایدئولوژى…

اعتیاد فراتر از انحراف اجتماعی
مقالات

اعتیاد فراتر از انحراف اجتماعی 

 اعتیاد به مواد مخدر پدیده ای جدید و خاص زندگی مدرن است. چرا که مصرف مواد مخدر اگر هم در گذشته وجود داشت، به عنوان اعتیاد و یا انحراف شناخته نمی شد. اما با گسترش فرهنگ مدرن، ارزش ها و هنجارهای مدرن نیز رواج یافته…

از برخورد ادیان تا جنگ تمدنها
مقالات

از برخورد ادیان تا جنگ تمدنها 

درآمد    یكى از مباحث مهم در جامعه شناسی دین در عصر جدید، بررسی رابطه ادیان مختلف با یکدیگر است که در پارادایم های مختلف از گفتگو میان ادیان تا جنگ بین ادیان بررسی می شود. با وجود آن که در سالهای اخیر موسسات، نهادها،…