نویسنده: nazemzade

داستان غریب ابراهیم و قربانی

داستان قربان و قربانی، داستانی است بس غریب! نماد و تمثیلی عظیم در ادیان مختلف ازاقدام پیامبری بزرگ که پایه گذار توحید در اندیشه و عمل انسانی بوده وحرکت او تا به امروز نیز گرامی…

متفرقه

اخلاق سقراطی

تعالیم سقراط در باب اخلاق، آنچنان بروز و ظهور دارد که او را خداوند اخلاق نامیده اند. در گذری ساده بر عقایدش دو نکته را جالب یافتم. ۱ – سقراط تعلیمات اخلاقی را تنها موعظه…

اجتماعی

فرهنگ دروغ

امروز که در جاده قم – تهران در حال طی مسیر بودم. دو سه موضوع موجب جلب نظرم شد که قبلا چندان با نگاه انتقادی به آن نگاه نمی کردم. یکی موز فروش هایی هستند…

اجتماعی

سرمایه اجتماعی

  در کنار دیگر مفاهیم مهم در نظام اجتماعی، سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و مهم است که امروزه به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های رشد و توسعه در هر جامعه ای مطرح…