داستان “كيم جى يونگ متولد١٩٨٢” نوشته چونام جو نويسنده اهل كره جنوبى، از آن دست رمان ها و داستان هايى است كه مى توان يك نفس آن را خواند. كتابى پرمخاطب با ترجمه اى خوب، نگاهى انسانى و نوشته اى روان درباره زنان، حقوق  زنان، مادران، بى عدالتى ها و مشكلات  مدرنيسم و زندگى پرهياهو و فردگرايانه امروزى است.

همان طور كه فرديت و هويت هر يك از انسانها در دنياى  ليبراليستى جديد، دستخوش تهديد است، بيش از مردان آنان كه دستخوش تشويش و نگرانى و #رنج و استرس هستند، دختران، زنان و مادران مى باشند!

نويسنده در قالب روايتى از يك زن اهل كره جنوبى به نام كيمجى يونگ كه از خردسالى تا مادر شدنش حدود ٣٥ سالگى اتفاقات و مشكلات و چالش هاى مختلفى را تجربه مى كند، به نابرابرى حقوق زنان حتى در كشورهاى پيشرفته مى پردازد!

 

پیشنهاد مطالعه در این زمینه: کتاب عملکرد حرفه ای

 

كشورهايى كه در ظاهر توسعه يافته و مدرن و پيشرفته هستند، ليكن در زمينه توجه واقعى به زنان، و نگاه فرهنگى و ارزشى مناسب به صورت واقعى پيشرفت نكرده اند.

با خواندن اين داستان فارغ از جنبه داستانى آن و ضمن آشنايى هر چه بيشتر با فرهنگ كره اى، مى توان بيش از پيش با دغدغه ها، چالش ها و مصائب زن بودن و مادر بودن آشنا شد؛ امرى كه شايد محدود به زمان و مكان و جغرافياى خاصى نيست و در طول تاريخ وجود داشته است.

ظاهرا فيلمى هم مبتنى بر اين داستان ساخته شده كه هنوز آن را نديده ام و ترجمه اى كه از اين كتاب خواندم، از ميثاق خلج است كه در انتشارات پارسه منتشر شده است.