از دیدگاه دانشمندان و صاحبنظران، عوامل زیادی برای ایجاد و توسعه و تداوم موفقیت پایدار در نظر گرفته می شود و همواره افراد مختلف از دیدگاه متفاوتی، به این عوامل نگاه کرده اند. در همین زمینه در یکی از دانشگاه های آمریکا ۱۰ عامل اثرگذار برای موفقیت پایدار، مورد توجه قرار گرفته که همگی با حرف F آغاز می شوند. این ۱۰F  که هر یک بر دیگری نیز تاثیر دارد، می تواند در راستای موفقیت و توسعه یک فرد چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی و شغل و کسب و کار تاثیرگذار باشد:

۱ ایمان Faith

موتور محرک و نیروبخش هر انسانی، ایمان اوست. این ایمان می تواند ایمان مذهبی و دینی باشد و می تواند ایمان به کار و موفقیت باشد. تا وقتی که انسان به موضوعی ایمان نداشته باشد، موفقیت در آن مسیر، دور از ذهن به نظر می رسد. بی گمان یکی از مهم ترین عوامل موفقیت، همین ایمان است. یک ایده متوسط با ایمان قوی نسبت به آن، بسیار موفق تر خواهد بود از یک ایده بسیار عالی و عدم ایمان به آن!

۲ خانواده Family

ارتباط موثر با اعضای خانواده، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به خانواده از دیگر عوامل توسعه فردی است. انسانی می تواند در زندگی خود موفق باشد که به خانواده نیز اهمیت دهد و رابطه اش با خانواده اش سالم و پایدار و بر مبنای اصول باشد.

۳ دوستی Friendship

دوستی پایدار و مناسب، احترام متقابل در دوستی، داشتن دوست زیاد و ارتباط موثر و کارآ  و محترمانه با آنها، از دیگر عواملی است که به موفقیت یک فرد یاری می رساند. مهم، تعداد دوستان و کمیت آن نیست، مهم کیفیت دوستی و دوستان با کیفیت هستند و از آنجا که انسان در رفتار و کنش و منش، به میانگین کنش و رفتارِ دوستان نزدیک خود تبدیل می شود، انتخاب دوستان مناسب و تنظیم انتظارات از دوستان، بسار مهم است.

۴ تفریح Fun

زندگی، همه کار و تلاش نیست و تفریح و لذت بردن از زندگی، بخش مهمی از حیات ماست که آثار مناسبی بر زندگی ما برجای می گذارد. تاثیر شگفتِ تفریح مناسب، به جا و به موقع در زندگی فردی و اجتماعی و در ایجاد آرامش و موفقیت، امری است که از سوی هر روانشناسی قابل تایید است.

۵ تمرکز Focus

از دیگر عوامل توسعه فردی، تمرکز است، گرچه داشتن سبدی از فعالیت های متنوع و آگاهی داشتن نسبی از موضوعات مختلف، امری نیک و در عین حال، لازم به نظر می رسد، اما از شاخه ای به شاخه ای پریدن و عدم تمرکز و تنوع بی جا، فرد را از کسب موفقیت باز می دارد. ما در هر موقعیت و هر نقشی باید بتوانیم با تمرکز به سوی هدفی که مد نظر مان هست، حرکت کنیم. تمام مخترعین، مکتشفین، هنرمندان، ورزشکاران، سرمایه داران به شرطی موفق شده اند که حداقل در یک بازه زمانی از زندگی شان بر روی هنر و حرفه و مزیت و استعداد خودشان تمرکز کرده اند.

۶ موفقیت مالی Finance

ما می دانیم که موفقیت، فقط منحصر به موفقیت مالی نیست و انسانی به توسعه و تکامل می رسد که در عرصه های مختلف بتواند توسعه پیدا کند و ارتباطات، تلاش، کنش و هدفش فقط، کسب درآمد نباشد؛ اما به هر روی یکی از جنبه های موفقیت، موفقیت مالی است و این که با توازن در این زمینه و زمینه های دیگر، به تکامل و رشد برسیم و با آرامش در مسیر موفقیت حرکت کنیم.

۷ بازخورد Feedback

انسان توسعه یافته و موفق، فردی است که فرهنگ انتقاد پذیری و بازخورد از دیگران را داشته باشد و با ایجاد سنسورهای مختلف از اطرافیان و محیط اطرافش، نسبت به انتقادها و نظرات دیگران حساس باشد و با اصلاح رفتار و کنش خود، از آزار و اذیت دیگران امتناع نماید.  هم حس کردن دنیای اطراف و واکنش دادن به آن اهمیت دارد هم انتقاد پذیر بودن و پذیرا بودن نظرات دیگران.

۸ پذیرش شکست Failure

یکی دیگر از عوامل توسعه فردی، پذیرش شکست و باور کردن آن است. ما نه باید آنقدر مغرور باشیم که هیچگاه شکست خود را نپذیریم و نه باید آنقدر ضعیف باشیم که در هر کاری دچار شکست شویم! پذیرش شکست و درس گرفتن از خطاها و اشتباهات، بهترین مسیر زندگی است که حتی ممکن است بارها در زندگی انسان اتفاق بیفتد اما اگر فردی بتواند از شکست هایش، سکویی برای موفقیت بسازد، بی گمان همین شکست ها نیز می تواند به عنوان عوامل موفقیت و توسعه او تلقی گردد.

۹ توجه به آینده Future

آینده برای همه، امید بخش و استرس زا می باشد اما ماندن در گذشته و غرق شدن در حال نیز، خطرناک و عقب نشینی است! انسان موفق همواره به آینده نگاه می کند، برای آینده سناریو نویسی کرده و برنامه ریزی می کند و به جای آن که مقهور آینده شود، سعی می کند یا آینده را بسازد یا بر موج آن سوار شود  و این رازی است برای موفقیت انسانهای توسعه یافته.

۱۰ سلامت و توازن Fitness

توازن و سلامت بدنی و فیزیکی و روحی و روانی، دیگر عامل توسعه فردی است که انسانهای موفق همواره به آن توجه می کنند و با توجهی که نسبت به بدن خود و روح و روان خود دارند، کمتر دچار بیماری و استرس و مشکلات روحی و روانی می شوند و با ارائه رفتار مناسب و نرمال، می توانند موفقیت و توسعه را برای خود به ارمغان آورند.

مقاله ارسال شده برای مجله فراکسب

نوشته: سید علی ناظم زاده – دانش پژوه دکترای مدیریت کسب و کار