مسخ” داستانى خاص از فرانتس كافكا نويسنده شهير آلمانى است كه بيش از ١٠٠ سال قبل منتشر شده… اين رمان كوتاه را من ١٥ سال قبل خوانده بودم و اين روزها دوباره خواندمش؛

Although the story dates back to a century ago and is at the peak of modernism, it still describes how human beings are in today’s world!

انسانى كه مسخ مى شود، از خود بيگانه مى شود، به خاطر كار و مال و دويدن و غرق شدن در دنياى مدرن، هويت انسانى خود را از دست مى دهد و شايد خودش هم متوجه اين موضوع نيست يا با آن كنار مى آيد و بالاخره نابود مى شود!مسخ، داستانى چند لايه است كه مى توان اين مفاهيم را نيز از آن برداشت كرد.

Meskh is about a young marketer named Gregor Samsa who wakes up one morning and realizes he has turned into a hateful creature like insect and creates stories with his family…

ترجمه ها و ناشران متفاوتى مسخ را منتشر كرده اند كه مى توانيد براى خواندن اين كتاب به هريك مراجعه فرماييد.

href=”https://www.digikala.com/product/dkp-8850990/”>این لینک مراجعه کنید.