نکاتی از کتاب رموز مدیریت موفق اثر برایان تریسی ترجمه اشرف رحمانی، انتشارات راشین، چاپ پنجم ۱۳۸۸٫

۱ – مدیریت موفق یعنی رسیدن به دستاوردهای فوق العاده با به کار گیری افراد معمولی

۲ – همه کارها به صورت تیمی انجام می شود نه به صورت فردی. نتیجه کار یک مدیر نتیجه کار تیم اوست.

۳ – برای این که در حوزه خود مدیر موفقی شوید، زودتر سر کار حاضر شوید، سخت تر کار کنید و دیرتر کار را تعطیل کنید.

۴ – به تعویق انداختن عمدی را برای کارهای کم ارزش به کار گیرید و انجام آنها را برای مدت نامعینی به تعویق اندازید.

۵ – از انجام کارهای غیر مترقبه نترسید. وقتی به پیش می روید امنیت شما بیشتر از زمانی است که ثابت ایستاده باشید.

۶ – از بهانه آوردن و دیگران را مقصر دانستن دوری کنید. یک مدیر همیشه می گوید: اگر اشکالی هست مسئولیتش با من است.

۷ – شما هم یکی از همان مدیرانی بشوید که کارکنان با میل خودشان و بدون در نظر گرفتن پست و مقام از آنها پیروی می کنند.

۸ – مدام به کارکنان بگویید که چقدر خوب هستند و چقدر کاری که انجام می دهند مهم است.

۹ – همیشه آماده باشید تا اگر کسی ایده تازه و بهتری پیشنهاد کرد آن را جایگزین ایده قدیمی خودتان کنید.

۱۰ – مدیران برتر باعث شادی و شگفتی مشتری هایشان هستند. آیا شما هم همین طور هستید؟

۱۱ – هر فرد عادی موقع کار حداکثر از ۵۰ درد توان خود استفاده می کند. وظیفه شما به کار انداختن آن ۵۰ درصد دیگر است.

۱۲ – با مستثنا کردن مدیریت کنید. فقط در مواردی از کارکنان گزارش بخواهید که ایرادی در انجام برنامه کاری پیش آمده باشد.

۱۳ – مدیران برتر همیشه آماده پذیرفتن اشتباهات خود و متوقف کردن خسارت هستند. آماده باشید اعتراف کنید که نظرتان را عوض کرده اید.

۱۴ – مناسب ترین زمان برای اخراج یک فرد معمولا همان اولین باری است که به آن فکر می کنید.

۱۵ – یک مدیر طوری رفتار می کند که انگار همه دارند او را تماشا می کنند حتی وقتی هیچ کس به او توجه ندارد یا تنهاست.

۱۶ – روی کاغذ فکر کنید. تمام مدیران کارآمد قلم به دست فکر می کنند.

۱۷ – واگذاری به معنی کناره گیری نیست. وقتی کاری را واگذار می کنید دقیقا بررسی کنید تا مطمئن شوید آیا طبق خواسته شما پیش می رود یا نه؟

۱۸ – اولین ساعت روز پایه و اساس روز است.

۱۹ – حداقل شرط لازم برای موفقیت این است که درباره حوزه کاری تان مدام مطالب جدیدی یاد بگیرید.

۲۰ – با ارزش ترین سرمایه یک سازمان این است که بین مشتری هایش به چه ویژگی مشهور است.