از موضوعات مهم و اثرگذار در زندگى شخصى و اجتماعى و شغلى، هوش هيجانى است كه من بارها در پيج اینستا در اين رابطه سخن گفته ام.
افرادى كه هوش هيجانى بالايى دارند، مى توانند هيجانات و احساسات خود را بهتر كنترل كرده و به هيجانها اجازه نمى دهند رفتارهايشان را تعيين و كنترل كنند. خيلي وقتها با خود فكر مى كنيم كاش آن كار را نكرده بودم! كاش آن حرف را آنجا نمى زدم! كاش اينطور عصبانى نمى شدم! كاش عجله اى آن تصميم را نمى گرفتم! همه اين اى كاش ها وقتى روى هوش هيجانى مان كار كنيم، در زندگى مان كمتر و كمتر مى شود. خبر بود اين است كه هوش هيجانى قابل پرورش و آموزش است و ما مى توانيم آن را در زندگى مان توسعه دهيم.

هوش هیجانی چیست؟

هوش هيجانى يعنى اين كه:
#خودآگاهى داشته باشيم و بدانيم چه احساساتى داريم و چرا؟
#خويشن_دارى داشته باشيم و هيجانات و احساسات خود را در هر شرايطى كنترل نماييم.
#انگيزه داشته باشيم و بتوانيم در رويارويى با مشكلات و نا اميدى ها مقاومت كنيم.
#همدلى داشته باشيم و هيجانات و تصميمات و احساسات ديگران را درك و شناسايى كنيم.
#مهارت_اجتماعى داشته باشيم و با گوش دادن و درك و پذيرش هيجانات ديگران با آنها كنار بياييم.
اين مطالب بخش هايى از #كتاب “پرورش هوش هيجانى” نوشته #كريستين #وايلدينگ و ترجمه حسينى و آرام نيا است كه در #انتشارات #نسل_نوانديش منتشر شده است.
به نظر كتاب خواندنى و ساده اى است و براى دوستانى كه مى خواهند هوش هيجانى خود را توسعه دهند، مطالب و تمرين هاى خوبى دارد.

 

پیشنهاد مطالعه در این زمینه: هوش هیجانی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمان