هنر خدمت به مشترى نوشته رابرت سولومون و ترجمه مجيد نوريان، كتابى كاربردى و مفيد در زمينه تبليغات و بازاريابى است كه از منظر يك آژانس يا مشاور تبليغاتى نيازهايى كه براى ارائه برنامه تبليغاتى به كسب و كارها وجود دارد را در قالب ٥٢ اصل به رشته تحرير درآورده است.

چند نكته از كتاب:

براى انجام تبليغات ببينيد حقيقت كليدى چيست؟ يك يا دو جمله مهم از محيط #بازار، موقعيت مصرف كننده و #تمايز كسب و كار بنويسيد.

از خود بپرسيد تبليغ و محصولى كه تبليغ مى شود چه مشكلى از #مصرف كننده را حل مى كند؟ از ديد مصرف كننده بررسى كنيد نه از زاويه ديد #مدير كسب و كار!

 

پیشنهاد مطالعه در این زمینه: کتاب هنر چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند

 

هدف دقيق تبليغات و بازاريابى چيست؟

مهم ترين پيشنهاد شما براى حل مشكل يا نياز مصرف كننده چيست؟ چقدر اين راه حل قوى و كارگشاست؟ و چقدر واقعى است؟

مخاطب ما از لحاظ جمعيت شناسى و روانشناختى كيست؟

ما در اين تبليغ و بازاريابى با چه مجموعه هايى بايد رقابت كنيم؟

لحن تبليغات ما بايد چگونه باشد؟ چقدر خودمانى، رسمى، ملموس، #برانگيزاننده و جدى باشد؟

چه نكاتى لازم است در انجام تبليغات رعايت كنيم؛ از رنگ بندى و عكس و #لوگو و…؟

چقدر بايد #سليقه مدير كسب و كار را جدى بگيريم؟

و…

 

اینجا هم ببینید: لینک خرید نسخه الکترونیکی کتاب هنر خدمت به مشتری