“عارضه يابى كسب و كار كتاب خواندنى و كاربردى است كه دوست خوبم جناب فريد اسماعيليان (يكى از مترجمين كتاب) آنرا به بنده هديه كردند.
كسب و كارها امروز با مشكلات زيادى در توليد و عرضه محصولات و خدماتشان و فروش و بازاريابى آن مواجه هستند كه در اين كتاب از جنبه هاى مختلف به اين مسايل و مشكلات برداخته است.
نكاتى از كتاب:
يك كسب و كار خوب هدف اصلي اش پول دراوردن است، تا چه ميزان؟ تا هرمقدار كه بشود و چگونه؟ بايد چشم انداز و هدف و ماموريتش اين باشد كه دربازار به عرضه كننده برتر و ارجح تبديل گردد.

نقش بازاريابى، يافتن و حفظ بازارهاست. جذب مشترى بالقوه؛ يعنى حفظ افرادى كه مشترى ما هستند، جذب مشتريانى كه از رقبا مى خرند و ترغيب و جذب افرادى كه تاكنون از هيچ جا نخريده اند.

 

پیشنهاد مطالعه در این زمینه: بررسی آینده جهان و کسب و کارها با رویکرد تغییرات جمعیتی

 

در هر كسب و كارى، همراه با بازاريابى، موضوع مهم، توليد و عرضه محصول و كالا و خدمات است؛ توليد و عرضه به مقدار مطلوب و نه زياد و كم؛ با كيفيت مطلوب؛ در زمان مناسب؛ و با هزينه قابل قبول

وظايف مدير براى موفقيت كسب و كار چيست؟ مدير تصميم مى گيرد چه كارهايي، چگونه، چه زمانى و توسط چه كسانى و با چه منابعى انجام شود. مدير بايد اهل تجزيه و تحليل باشد؛ دارايى ها و بدهى ها و مطالبات را بداند، هزينه تمام شده محصول را بداند و بفهمد، سرمايه مورد نياز در زمانهاى خاص را بداند، ارزيابى بازار و پيش بينى فروش داشته باشد، ساختار سازمانى و شرح شغلى و ارزيابى را بشناسد، در پى همكارى هاى استراتژيك باشد و…

براى حل مشكلات يك مجموعه بايد عارضه يابى كرد، پيش بينى مشكلات، درمان و اصلاح عملكردها و اجرا. در عارضه يابى بايد هم به نشانه ها توجه كرد و هم مسائل و مشكلات

در بررسى دستيابى به اهداف يك مجموعه چنز نكته مهم است: سهم از بازار چقدر است؟ سود خالص چقدر است؟ نرخ بازگشت سرمايه چقدر است؟ جريان نقدينگى به چه شكل است؟ ايا عرضه كننده ارجح هست؟

عارضه يابى تبليغات يك مجموعه به اين مى پردازد كه چقدر تلاش ها و هزينه هاى تبليغاتى محاسبه منطقى داشته؟ پيام تبليغات چقدر مشخص است و چقدر به بازارهاى هدف دست پيدا كرده؟ آيا از رسانه هاى مختلف استفاده شده؟ آيا برنامه يكپارچه تبليغاتى دارد؟ ايا خريداران بالقوه را شناخته و روى انها تمركز دارد؟

اين كتاب نوشته آيسپوروا است كه در سال ٩٨ توسط دوستان خوبم جناب اسماعيليان و ايمانى پناه در شركت چاپ و نشر بازرگانى منتشر شده و به نظرم موضوعاتى كاربردى براى مديران و مشاوران ارائه داده است.
@faridesmaeelian