معرفی دکتر بهزاد ابوالعلایی

دکتر بهزاد ابوالعلایی از برترین اساتید مدیریت منابع_انسانی در ایران است که من در طول چند سال گذشته بسیار از کتاب ها و مقالات او آموخته ام و در کتاب اخیرم (درسهاى كاربردى براى مديريت منابع انسانى) نیز بسیار از مطالب ایشان بهره بردم.

موضوع منابع انسانى، امروزه از مهم ترين و چالش برانگيزترين مسائل يك سازمان و كسب و كار است كه فراتر از هر موضوعى براى موفقيت و توسعه و تعالى يك مجموعه داراى اهميت شده است. هر چه ما در اين رابطه تجربه كنيم و مشاوره بگيريم و بخوانيم ، باز هم كم است و مسائل و معضلات و چالش هاى جديدى در مسير مديريت سرمايه هاى انسانى فراروى ما قرار مى گيرد كه بايد آنها را حل كنيم.

معرفی کتاب سرنخ

استاد ابوالعلايى با موضوع مشق و سرمشق های یک معلم منابع انسانی و در کتاب «سرنخ» ٢٣٦ موضوع مهم در حوزه منابع انسانی را واکاوی کرده و درباره هر یک حدود یک صفحه مطلب نوشته است.

این نوشته ها شامل خاطره، مطلب علمی، خلاصه ای از کتاب و مقالات خودشان و کتاب ها و مقالات بین المللی بوده که به سادگی و ایجاز در اختیار مدیران قرار گرفته است.

به نظرم این کتاب خواندنی و جذاب که توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی چاپ شده، برای هر مدیری که تعدادی نیروی انسانی دارد، لازم و کاربردی و مفید است.

از دوست خوبم جناب رضوانی تبار که این کتاب خواندنی را به بنده هدیه دادند نیز همین جا تشکر می کنم.