دانلود کتاب درسهای کاربردی برای مدیریت منابع انسانی

گفتارهای حاج حسن آقاجانی

نویسنده: سید علی ناظم‌زاده – ویراستار: ابوالفضل طریقه‌دار / انتشارات امام عصر

مقدمه کتاب:

کتـاب‌ پیـش ‌رو‌ شـامل ۱ + ۵۰ نکتـه ‌کاربـردی ‌دربـاره ‌موضوعات ‌مختلـف ‌مدیریت‌ منابع‌ و ‌سـرمایه‌های ‌انسـانی ‌اسـت ‌که ‌با‌ زبانی ‌سـاده ‌به ‌این‌ موضوعات‌ پرداخته‌ و‌ سـعی‌ شـده‌ بـه ‌صـورت‌ کاربـردی ‌و‌ عملیاتی ‌و‌ بـه‌ روز،‌ سـؤال‌های‌ مختلف‌ مدیـران ‌را‌ در ‌زمینه‌ مدیریت ‌منابع ‌انسانی ‌پاسخگو ‌باشد. ‌همچنین ‌در ‌زمینه‌های ‌مختلف، ‌نمونه‌های‌ متعدد‌ و‌ مثال‌ها‌ و‌ مصداق‌ها‌ و‌ داستان‌های‌ گوناگونی ‌برای‌ درک ‌بهتر‌ موضوعات ‌درج ‌شده ‌است‌ کـه ‌امیدوارم ‌مورد ‌اسـتفاده ‌مدیران‌ قرار‌ گیرد.

این‌ کتاب ‌برای ‌هر‌ مدیری‌ در‌ هر‌سـطحی‌ می‌تواند ‌مورد‌ اسـتفاده‌ قرار ‌گیرد؛‌ چه‌ مدیر‌ ‌‌یـک‌ کسـب‌وکار‌ کوچـک‌ کـه ‌یک ‌تـا ‌ده ‌نفر ‌نیـرو‌ دارد،‌ چه ‌مدیـر‌ یک‌ شـرکت‌ خدماتی بازرگانی ‌که ‌با‌ ده‌ها‌ نیرو ‌کار‌ می‌کند، ‌چه‌ مدیر‌ یک ‌کارخانه ‌و‌ مجموعه ‌تولیدی ‌که‌ چارت‌ سـازمانی ‌پیچیـده‌ و‌ هـزاران ‌نفـر ‌کارگـر ‌و‌ کارمند ‌دارد‌ و‌ چـه ‌برای‌ مدیران‌ عالـی ‌و‌ مدیران‌ میانی‌ در‌ سـازمان‌های‌ مختلف.‌امیدوارم ‌این‌ کتاب‌ مورد‌ اسـتفاده‌ علاقه‌مندان ‌قرار‌ گیرد.‌

از دغدغه‌های مهم هر مدیری، چگونگی مدیریت منابع انسانی است.جذب نیروی کارآمد، آموزش او، به کارگیری، شیوه تشویق و تنبیه، ایجاد انگیزه، ایجاد علاقه و وفاداری، شیوه‌های توبیخ و تعدیل و همچنین حداکثر بهره‌وری از منابع انسانی از مسائلی است که یک مدیر با آن‌ها درگیر است. امروزه، دیگر نیروی کار در یک سازمان یا شرکت یا کسب‌وکار،به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف بررسی نمی‌شود، دیگر نیروهای کار به عنوان رعیت و شاگرد تلقین می‌شوند و حتی بیش از این، دیگر از عنوان منابع انسانی برای نیروهای کار، استفاده نمی‌شود بلکه به آن‌ها، «سرمایه انسانی» می‌گویند؛یعنی نیروهای فعال در درون سازمان و سرمایه‌هایی در کنار دیگر سرمایه‌های مادی و معنوی هستند که باید به آن‌ها اهمیت داد و برای حفظ و نگهداری‌ شان کوشا بود.
بر این مبنا، مجموعه‌های کوچک و بزرگ و پیشرو در کل دنیا، کسب‌ و کارهای جدید، استارت‌آپ‌ها و مشاغل مختلف، بیش از پیش به موضوع مدیریت منابع انسانی پرداخته‌ و می‌پردازند، امروز اگر یک مدیر، سرمایه‌های خوبی در اختیار داشته باشد، اگر ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز و کاربردی داشته باشد، اگر تفکر مارکتینگ و بازاریابی خوبی داشته باشد و در مکان و زمان مناسب و با ایده‌های خلاقانه، کار خود و سازمانش را جلو ببرد، اما دو چیز نداشته باشد، حتما شکست خواهد خورد: اول نیروها و سرمایه انسانی مناسب و دوم درک مناسب از مدیریت سرمایه‌های انسانی!

در ‌طول ‌سال‌های‌ گذشته،‌ کتاب‌ها،‌ مقاله‌ها، ‌همایش‌ها‌ و‌ سمینارهای ‌مختلفی ‌درباره‌ مدیریت‌ منابع ‌انسانی ‌در‌ کشور‌ ما‌ وجود‌ داشته ‌و‌  معمولا ‌نکات ‌و ‌مباحث ‌بسیار‌ خوبی‌ هم‌ مطرح‌ شده‌ است، ‌لیکن‌ ما‌ در ‌کتاب‌ حاضر ‌به‌ طور ‌خلاصه ‌سعی‌ کرده‌ایم‌ از‌دیدگاهی متفاوت ‌و ‌با‌ ترکیب‌ علم‌ و‌ تجربه‌ به ‌این ‌موضوع ‌بپردازیم.‌

من ‌در ‌طول ‌سالیان ‌گذشته،‌ دغدغه‌های‌ بسیاری ‌از‌ مدیران‌ را‌ دیده‌ام‌ که ‌به‌ خوبی‌ ‌‌نمی ‌توانند‌ موضوع‌ مدیریت ‌منابع ‌انسانی ‌را‌ انجام‌ دهند ‌و‌ با ‌سؤال‌ها ‌و‌ مشکلات بحران‌های ‌زیادی‌ مواجه‌ هستند،‌ لذا‌ بر ‌آن‌  شدم‌ با‌ تکیه ‌بر‌ سه ‌محور ‌این‌ کتاب ‌را‌ به ‌رشته‌ تحریر‌ در آورم:

۱‌- یکی ‌بهره‌گیری ‌از ‌کتاب‌ها ‌و‌ منابع‌ مختلف ‌فارسی ‌و ‌انگلیسی‌ کاربردی ‌و ‌اثرگذار‌ که‌ لیست ‌آن‌ها ‌را‌ در ‌آخر‌ همین‌ کتاب‌ معرفی ‌کرده‌ام؛

۲- دیگری ‌استفاده ‌از‌ تجربیات ‌پانزده‌ ساله‌ گذشته‌ام‌ در‌ مواجهه‌ با‌ نیروهای ‌انسانی ‌و‌ جذب ‌و‌ آموزش‌ و‌ مدیریت‌ آن‌ها ‌که ‌شامل ‌جذب‌ بیش‌ از ‌پانصد ‌نفر ‌برای ‌سازمان‌های‌ مختلف، ‌مدیریت ‌بیش‌ از ‌صد‌ نفر‌ در ‌مجموعه‌های ‌گوناگون،‌ مصاحبه ‌برای ‌جذب ‌بیش‌ از‌ دو هزار‌ نفر ‌در ‌سازمان‌های ‌مختلف ‌و ‌آموزش ‌هزاران‌ نفر‌ ساعت ‌برای ‌پرسنل‌ گوناگون؛

۳- و‌ از‌ همه‌ مهم‌تر ‌بهره‌گیری ‌از ‌تجربیات ‌پنجاه ‌ساله ‌آقای ‌حاج‌ حسن‌ آقاجانی‌ که‌ مدیری ‌موفق‌ در ‌این ‌زمینه ‌بوده‌ و ‌بیش ‌از‌ بیست ‌هزار‌ نفر ‌را‌ در ‌کارخانه‌جات ‌و ‌سازمان‌های‌ مختلف‌ و‌ در ‌دوره‌های ‌گوناگون،‌ مدیریت‌ کرده‌ است،‌ و ‌از‌ کارآفرینان ‌و‌ بازرگانان‌ مطرح و‌ موفق‌ کشور ‌می‌باشد.

از‌ صاحب‌نظران‌‌ و‌ خوانندگان‌ فرهیخته‌ تقاضا‌ داریم ‌هر ‌نکته‌ و‌ پیشنهاد‌ و‌ انتقادی‌ که‌ برای‌ رفع‌ مشکلات ‌و ‌نقایص ‌کتاب‌ دارند ‌از ‌ما‌ دریغ‌ نفرمایند.

در ‌پایان ‌لازم ‌است‌ از‌ اعتماد‌ و‌ لطف ‌بی‌سابقه ‌جناب‌ آقای‌ حاج ‌حسن‌ آقاجانی‌ همراهی‌ و‌ تشریک‌ مساعی ‌استاد ‌بزرگوار،‌ جناب ‌آقای ‌ابوالفضل‌ طریقه‌دار‌ در ‌ویرایش‌ و‌ تنقیح ‌این‌ کتاب ‌تقدیر‌ و‌ تشکر‌ کنم.‌ همچنین ‌زحمات ‌همکارانم‌ در‌ دفتر‌ مشاوره‌ بی‌سی‌آر،‌ جناب‌ آقای ‌علیرضا‌ رشیدی ‌و ‌سرکار‌ خانم‌ متین ‌پورحسینی ‌و‌ خصوصا‌ سرکار‌ خانم‌ مهندس‌ مونا‌ پورحسینی ‌را ‌در تکمیل‌ این‌ اثر،‌ ارج‌ می‌نهم.‌ از‌ بازخوانی‌ و ‌ارائه ‌نکته‌های‌ کاربردی‌ توسط‌ دوست‌ عزیزم، ‌جناب ‌آقای ‌دکتر‌ مجید ‌ایرانشاهی‌ که‌ به ‌غنای ‌این ‌کتاب‌ افزود،‌ سپاس‌مندم.‌

سید‌ علی‌ ناظم‌ زاده

پاییز‌ ۱۴۰۰

فهرست فصول کتاب:

  • فصل اول: تعریف مدیریت منابع انسانی
  • فصل دوم: استخدام و جذب منابع انسانی
  • فصل سوم: تفویض اختیار
  • فصل چهارم: آموزش و توسعه منابع انسانی
  • فصل پنجم: ایجاد مشارکت و دلبستگی در سازمان
  • فصل ششم: مدیریـت رهبـــری سـازمـاندهی
  • فصل هفتم: فرهنگ و قواعد سازمانی