پیش درآمد:

تجربه مشروطه، انقلاب اسلامی و واقعه دوم خرداد می تواند درس هایی راهگشا برای بهره گیری از کمی ها و کاستی ها و انحرافات آن وقایع مهم باشد تا در این برهه از زمان با حرکت های صحیح و اصولی و برنامه ریزی کاربردی، ارتباط میان مردم، نخبگان و مسئولین را مستحکم ساخت، پیوند میان بدنه جنبش های اجتماعی و سیاستگذاران را وثیق تر نمود و با این تدبیر و درایت، جامعه را در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از افراط و تفریط برحذر داشت.
اگر بتوانیم با حمایت دولت و با پشتیبانی نخبگان و جذب عامه مردم، تجربه ای هر چند کوچک از حوزه عمومی ایجاد کنیم به معنای قلمروی از حیات اجتماعی که شهروندان بتوانند درباره مسائل مورد علاقه و منافع عمومی به گونه ای آزاد با یکدیگر مشورت و کنکاش کنند و در سیاستگذاری ها تاثیر گذار باشند، در این وضعیت ایران و ایرانی بی گمان تجربه ای بهتر را از سرخواهد گذراند.
چشم انداز و اهداف
 فراهم آوردن فضایی مناسب برای ایجاد حوزه عمومی، فضای گفتگو و ارتباط و پیوند وثیق میان مردم – نخبگان و دولت
 تمرین ایجاد جامعه مدنی، راه اندازی احزاب، تقویت انجمن های صنفی و پیگیری حقوق شهروندی
 دریافت ایده ها، نظرات و خلاقیت ها و ساماندهی و مدیریت آنها
 ارتباط دوطرفه، مداوم و بی واسطه میان مسئولین عالیرتبه از جمله رییس جمهور با عامه مردم و نظارت مردم بر امور و نیز اعلام نظرات و توجیه برنامه های دولت برای شهروندان
 حضور موثر و دائمی نخبگان در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های شهری و کلان
 دریافت و بررسی مشکلات، نیازها و شکایات مردم از نهادهای دولتی و تلاش در جهت رفع و کاهش آنها
 جذب نیروهای خلاق و اثرگذار و کارآمد و هدایت آنها به مناصب دولتی، کادرسازی و تربیت آنها و معرفی نیروهای مفید و مناسب برای انتخابات های بعدی شورا – مجلس – خبرگان
 جذب نیروهای متخصص و کارآمد غیر همفکر و توجیه و مدیریت آنها
 جذب جمعیت هوادار دولت برای پیشبرد برنامه ها، دفاع از دولت و مقابله و جلوگیری از حرکات مخالفین و منحرفین
 ایجاد رسانه های موثر برای ارتباط مداوم و سه طرفه میان مردم – نخبگان و مسئولین
راهکارها:
۱ – راه اندازی واحدهای مختلف اتاق فکر از جمله اصناف و فرهنگیان و روحانیون و جوانان و…
۲ – جذب نخبگان و عامه مردم در هر یک از واحدها
۳ – تشکیل هیئت رییسه و نماینده هر یک از واحدهای اتاق فکر
۴ – معرفی نماینده هر یک از واحدهای اتاق فکر و تشکیل هیئت مدیره اتاق فکر
۵ – حضور نماینده هر یک از واحدها در شوراهای تصمیم گیری استان و سیاستگذاری ها
۶ – ایجاد رسانه های مختلف از جمله هفته نامه – سایت اینترنتی و پیامک برای ارتباط موثر میان بخشهای مختلف
۷ – برگزاری جلسات منظم هر یک از واحدهای اتاق فکر با اعضای رسمی
۸ – دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات عامه مردم
۹ – برگزاری جلسات منظم هیئت رییسه هر یک از واحدها و هیئت مدیره اتاق فکر با مسئولین استان و مسئولین کشوری
۱۰ در اختیار قرار گرفتن امکانات استانداری برای برگزاری جلسات و برنامه ها
۱۱ – رسمیت تشکیلات به واسطه قرار گرفتن زیر مجموعه معاون اول رییس جمهور و برگزاری جلسات با وی
۱۲ – رسمیت یافتن اتاق فکر و توجه و عنایت به مصوبات و برنامه های اتاق فکر از سوی استاندار و کلیه مسئولین استان
واحدهای اتاق فکر
در وهله اول می توان ۱۴ واحد اصلی را شامل اسامی ذیل می توان ایجاد کرد:

 واحد فرهنگیان – دانشگاهیان و معلمین
 واحد طلاب، روحانیون و علما
 واحد مطالبات زنان
 واحد دانشجویان و جوانان
 واحد اصناف و بازرگانان
 واحد صنایع
 واحد ورزشکاران
 واحد هنرمندان
 واحد پزشکان
 واحد مهندسین
 واحد کارگران
 واحد کارمندان
 واحد مدیران بخش خصوصی
 واحد عمومی
شرایط حضور و شیوه فعالیت هر واحد اتاق فکر:
۱ – در هر یک از واحدها افراد سرآمد، شناخته شده و نخبه جذب می شوند و با فراخوان از عامه مردم نیز دعوت به عضویت در این واحدها خواهد شد و هر واحد شامل اعضای دعوت شده و ثبت نام کرده، فعالیت خویش را آغاز می کند و با استفاده از نظر مسئولین اتاق و یا رای ریزی هیئت رییسه هر کدام از واحدها انتخاب می شوند.
۲ – فرد عضو با توجه به تخصص و تجربه و علایق تنها می تواد در یکی از واحدها ثبت نام کند.
۳ – فرد عضو لازم است با علاقه و بدون توقع مالی در این واحدهای اتاق فکر عضو شود و در صورت لزوم وقت کافی و لازم برای برنامه های اتاق فکر را اختصاص دهد.
۴ – فرد عضو نباید مناصب بالای دولتی از جمله مدیرکل و معاون و… را دارا باشد.
۵ – اعضای عمومی و هیئت رئیسه اتاق فکر جلسات منظم برای بررسی نظرات، راهکارها، دریافت ایده ها و امور نظارتی خواهند داشت.
۶ – نماینده ای از هر واحد به عنوان نماینده آن بخش در جلسات هیئت مدیره اتاق فکر و نیز جلسات رسمی دولتی حضور خواهد داشت.
۷ – هیئت مدیره اتاق فکر استان به صورت فصلی جلساتی با رییس جمهور یا معاون اول خواهد داشت.
تیرماه ۱۳۹۲