کتاب ((درس هایی از یک کارآفرین موفق)) بخش هایی از تجربیات آقای حاج حسن آقاجانی؛ کارآفرین و تولید کننده موفق ایرانی به همت دفتر مشاوره و پژوهش BCR و توسط سید علی ناظم زاده منتشر شد.

این کتاب که در ۲۰۰ صفحه آماده سازی شده نتیجه بیش از ۱۰ جلسه گفتگو درباره مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد، بهره وری و توسعه منابع انسانی است که با آقای آقاجانی انجام شده و با متنی شیوا و خواندنی منتشر شده است.

علاقمندان برای تهیه کتاب می توانند به فروشگاه های انتشارات ارمغان طوبی مراجعه نمایند.